Orgonity

11832 zobrazení

Čo dokáže Orgonit? Neutralizuje negatívne pôsobenie elektromagnetického žiarenia vysielačov a všetkých elektroník.

Technické žiarenie najmä v oblasti mikrovĺn, skalárnych a swekrytých polí pôsobí disharmonicky a deštruktívne na štruktúru buniek...
zdroj: google.com

Technické žiarenie najmä v oblasti mikrovĺn, skalárnych a swekrytých polí pôsobí disharmonicky a deštruktívne na štruktúru buniek všetkého živého. Orgonit dokáže transformovať negatívne energie na akceptovateľné tým, že ich harmonizuje. Účinkuje intenzívne a s prekvapivo širokým dosahom.

Eliminuje pôsobenie geopatogénnych zón na najnižšiu možnú hranicu
Nemôžeme povedať, ako mnohí tvrdia, že orgonit ruší geopatogénne zóny. To by sme museli najskôr zrušiť ich zdroj v geologickom podloží, čo nie je možné. Orgonit však pôsobenie zón efektívne transformuje. Nerozptýli pole patogénnej zóny ako také, skôr ho transformuje a harmonizuje, takže pôvodne disharmonicky pôsobiace rozdielne vlnové dĺžky sa stanú minulosťou, pokiaľ umiestnime orgonit do priestoru. Najúčinnejšie je položiť ho do negatívneho ohniska kríženia niekoľkých zón. Orgonit ohnisko doširoka rozptýli, rozriedi, takže v mieste pôvodného ohniska už po niekoľkých minútach nenameriame takmer žiadne negatívne pôsobenie. Zistíme len veľmi zanedbateľnú hodnotu intenzity pôvodného negatívneho poľa. 

Čistí vodu, rybníky, rieky, studne a vodu v podzemí
V tejto oblasti skúsenosti zatiaľ zbierame, avšak informácie zo zahraničných zdrojov jednoznačne potvrdzujú už niekoľkoročné úspechy s využitím orgonitov do domácej studne, záhradných nádrží i bazénov. Podľa našich meraní orgonit neovplyvňuje pôsobenie poľa podzemných tokov, ktoré pôsobí negatívne vedľa ostatných geopatogénnych a technických zón; len ho harmonizuje a eliminuje jeho negatívne pôsobenie. 

V kombinácii viacerých orgonitov blízko seba sa účinok umocňuje
Orgonit priťahuje energie zo svojho okolia vrátane tých už očistených „kolegom susedom", druhým orgonitom. Tým pádom ich pozdvihne ešte o triedu vyššie. Takto navýšené ich zase odráža do okolia. V rámci akčného rádiusu si ich zasa pritiahne susedný orgonit a opäť ich o niečo pozdvihne. Tak dokola prebieha rezonancia medzi dvoma a viac orgonitmi. Ich účinok v priestore sa vzájomne umocňuje priamou úmerou. 

Je silným zdrojom záporných iónov 
Dnes je v našom životnom prostredí stále menej záporných iónov. Je otázkou, či je to spôsobené negatívnymi dopadmi súčasnej spoločnosti na životné prostredie. Okolie je stále viac preplňované kladnými iónmi, čo môžeme pociťovať v podobe ťažkého vzduchu ako v skleníku nielen v sparnom lete, kedy sa človek skôr zadýchava atď. Opakom je príjemný pocit vo sviežom parku pri fontáne, pri horskom potoku alebo po búrke, kedy je ovzdušie plné záporných iónov. Okrem iného tiež orgonit produkuje tieto záporné ióny. Citeľné zmeny sme pozorovali pri väčšom množstve orgonitov v miestnosti.

Čistenie a ochrana potravín v chladničkách 
Chladnička pôsobí kovovými stenami ako faradayova klietka, v ktorej sa násobia elektromagnetické polia od motora kompresora a ďalšej elektroniky inštalovanej pre chod chladničky. Orgonit umiestnený k potravinám toto prostredie čistí od vznikajúceho elektrosmogu, neutralizuje negatívne pole, a tak potraviny v uzavretom priestore čistí a vitalizuje. Podporuje udržanie ich nutričnej hodnoty a sviežosti.

Orgonit podporuje a regeneruje nielen ľudský organizmus
Zdravie je otázkou správnej funkcie buniek živého organizmu. Disharmonické energie, elektrosmog i patogénne zóny narúšajú správnu funkciu buniek. Bunka vynakladá viac námahy na udržanie rovnováhy pre svoju správnu činnosť, čím sa viac zanáša odpadovými zlúčeninami a nemá toľko síl ich vylučovať. Je oslabovaná, postupne dochádza k jej chorobe a pozvoľna umiera. Pokiaľ je živý organizmus človeka, zvieraťa i rastlinnej vegetácie naďalej vystavovaný takejto trvalej disharmonickej záťaži, degeneruje a pozvoľna chradne a umiera. Priložený orgonit nepretržito a efektívne harmonizuje všetky prítomné polia; negatívne pole neutralizuje a priťahuje množstvo živej prány. Očistenú ju potom vracia a odráža do okolitého priestoru. Tým sa pobyt v blízkosti trebárs i jediného orgonitu stáva podobne liečivým ako pobyt a hlboké dýchanie vo voňavom lese či na lúke presiaknutej čistou životnou pránou a slnečným žiarením. Telo i celý bunkový systém pocítia úľavu a jeho potenciál regenerácie ako by sa prebudil. Ihneď dochádza k samoliečbe, obnove, celkovej úľave tela, často i prekvapivo od rôznych dlhoročných bolestí.

Transformuje deštruktívne energie; čistí, vitalizuje a nabíja telo a okolie živou energiou
Orgonit by sme mohli nazvať jednoducho laicky ako „práčku energií". Priťahuje a neutralizuje negatívne energie. Všetok disharmonický negatívny charakter transformuje na liečivú a živú zdravú pránu. Do domov sa odporúča orgonity rozmiestniť do rohov miestností; preferujeme spálne alebo miesta s najhoršou kumuláciou patogénnych zón, aby ich neutralizovali. Telo, vrátane aury, je v blízkosti orgonitu vitalizované a nabíjané zdravou liečivou pránou. Transformácia a čistenie prebiehajú i na psychosomatickej úrovni. Psychické a iné ťažkosti , nánosy a bloky sú rozpustené, pretože prestávajú byť živené na svojej nízkovibračnej úrovni.


Čistí priestory od negatívnych nízkych astrálnych a iných entít a foriem
Čakárne, vlakové stanice, hostince, zákutia temných uličiek starých domov a pivníc, staré štôlne hĺbené zajatcami, bláznince, verejné domy, dopravné prostriedky - tam všade je zvýšený výskyt negatívnych myšlienkových, astrálnych a iných foriem, kde často dochádza k nepríjemným pocitom alebo prejavom. Sú to ťažké psychosomatické nízke energie a formy, ktoré orgonit svojim účinkom odpudzuje. Nižšie a disharmonické formy, energie, entity nemôžu v blízkosti orgonitu dlho odolávať. 

Orgonit pôsobí aj na rastliny, ktoré rastú rýchlejšie a do väčších výšok, rozmerov, plodnosti a zdravia
Vďaka orgonitu sa rastliny oveľa lepšie bránia proti napadnutiu hmyzom, plesňami, vírusmi. Orgonit rozptyľuje prípadné prítomné deštruktívne patogénne a technické polia, vďaka ktorým by boli rastliny oslabované. Vďaka tomu rastliny po umiestnení orgonitu do ich blízkosti pomerne rýchlo reagujú väčším vzrastom a kvalitou plodov. Vegetácia často dosiahne až dvojnásobnú kvalitu. Preto je ideálne umiestniť niekoľko orgonitov do svojej záhradky, sadu, skleníka či studne.

Ruší psychopatogénne zóny a polia, podporuje vzťahy a rodinu
V prítomnosti orgonitu sa prejavuje zmena v náladách ľudí. Nastáva väčšie uvoľnenie a radostnejšia nálada; harmonizácia. Orgonit všeobecne zlepšuje a upokojuje atmosféru doma i v ďalších sociálnych priestoroch každého druhu. Princíp fungovania je rovnaký ako v uvedených predchádzajúcich bodoch: orgonit neutralizuje negatívny charakter pôvodných odtlačkov polí zo starých udalostí, mnohoročných nánosov konfliktov, lokálnych tragédií, starých pohrebísk, ale i nízkych a deštruktívnych vyžarovaní niektorých ľudí v súčasnosti. V kancelárii podporuje otvorenosť, kladné jednanie v zmysle tolerancie a dobrých medziľudských vzťahov. Prehlbuje intenzitu a hĺbku vzťahu k blížnym; spoločné zdieľanie zážitkov a emócií. Všetkému kladnému vytvára akoby stabilnejšiu základňu a odrazový mostík plný živého a žiarivého potenciálu. 

Podporuje meditácie, rozjímanie, rôzne terapie
Prečistená atmosféra a prítomné energie iskrivej zdravej prány pôsobia blahodarne na somatických aj ostatných úrovniach. Preto i myšlienkové pochody sú v kladnom a konštruktívnom zmysle podporované. Rozdiel je rýchlo znateľný s umiestnením orgonitu do blízkosti masérskeho či iného lôžka, kde sa prevádzajú terapie, práce s energiami alebo mysľou.

Mohlo by vás zaujímať

Klášterní officína - liečivé sirupy benediktínskych mníchov

V kláštore sa nachádzala i "Rajská záhrada" s výsadbou liečivých rastlín, ktoré bratia používali k výrobe liečivých likérov,...

22.3.2009
5136 zobrazení

Diskusia

30 dní
Všetky
najčítanejšie
98 %
zákazníkov odporúča podľa dotazníka spokojnosti za posledných 90 dní