Zdravie a prerod myslenia

3918 zobrazení

Čoraz viacej sa v súčasnom období stretávame s termínmi ako je zdravý životný štýl, racionálne stravovanie, pohyb, prevencia, potreba zvýšenej konzumácie ovocia, zeleniny, alternatívna medicína... Stále častejšie prichádzajú do našich bylinkární ľudia, ktorí hľadajú liečivé produkty prírodnej medicíny.

Toto znovuoživenie záujmu o nové alternatívne metódy zodpovedá celkovému prerodu myslenia, ktorým svet v súčasnom období prechádza....
zdroj: google.com

Toto znovuoživenie záujmu o nové alternatívne metódy zodpovedá celkovému prerodu myslenia, ktorým svet v súčasnom období prechádza. Existujú posuny v našom hodnotovom systéme, ktoré je možné pozorovať na počte hnutí zaoberajúcimi sa ľudským zdravím či ekológiou a podľa toho, že stále viacej ľudí usiluje o duchovné vedomie.

Pravdou je, že zdravý životný štýl a racionálne stravovanie majú veľmi pozitívny vplyv na naše zdravie. No i pre tento smer platia isté zásady, ktoré by sme mali mať stále na pamäti. Ľudia majú snahu neuveriteľne ulietavať do extrémov. Toto ale rozoberieme niekedy inokedy.

Druhým dôležitým medzníkom je posun ľudského myslenia od zodpovednosti lekára za pacientovo zdravie k uvedomeniu si vlastnej zodpovednosti za svoje zdravie a k preventívnemu jednaniu.

Ľudia hľadajú prostriedky prírodnej liečby až vtedy, keď ich trápi choroba, keď prichádzajú bolesti a problémy. Veľmi málo z nás sa venuje prevencii svojho zdravia. Mali by sme pochopiť a nájsť metódy podporujúce náš život, teda preventívne metódy, pomocou ktorých na nás choroby ani nedosiahnu a pomocou ktorých v prípade ochorenia nám pomôžu vyhľadať ten správny liek, ktorý nielen lieči, ale zároveň ušetrí pacienta od vedľajších účinkov.

Už teraz mnohí z nás pochopili, že fyzický alebo chemický prostriedok na naše zvládnutie choroby nestačí. Zdravie, to je harmónia v každom jedincovi a jeho súlad s prostredím, v ktorom žije. Preto sa i alternatívna liečba opiera o tieto princípy. Uzdravovanie spočíva v obnovení tejto harmónie. Liečenie zahŕňa celý rad krokov, ktoré ďaleko prekračujú iba podávanie liekov. Ale toto všetko prináša hlboký zdroj poznania každého z nás.

Boli by sme veľmi radi, keby sme si uvedomili, cenu svojho zdravia a poznali, že k tomu, aby sme predchádzali zdravotným problémom i trvalému poškodeniu zdravia, stačí venovať sebe samému len trochu pozornosti. Múdrosť sprostredkovaná skúsenými ľuďmi nás učí aplikovať preventívne opatrenia a zdravé liečivé prostriedky, aby sme si udržali dobré zdravie.

Nečakajme na to, až sa telo i duch vyčerpajú a v organizme sa prejavia závažnejšie poruchy.

Naučme sa preto starať sa o seba a zároveň zlepšiť si kvalitu svojho života. Skúsme niekedy obísť naše hypermarkety, v ktorých na nás čakajú lákadlá v podobe butikov, obchodov s rôznymi predmetmi, nezdravými jedlami, do ktorých investujeme nemalé peniaze a pokúsme sa venovať zo svojich finančných prostriedkov niečo na nákup skutočne životu prospešných produktov, ktoré nám pomôžu udržať naše telo v kondícii a v zdraví.

Boli by sme radi, keby ste si uvedomili, čo s nami urobila moderná civilizácia, ako zmenila našu osobnosť a spôsob života. Žijeme život roztrieštene, v zlomkoch času, priestoru, rozdelení telesne aj duševne. A toto je nesprávne.

Zoberme teda svoj život do svojich rúk a starajme sa o seba. Snažme sa prežiť život príjemne. Zaistime si zdravie až do vysokého veku. Pokiaľ máte teraz menšie problémy, berte ich ako výzvu, príďte na koreň problému a uzdravte sa. Ak trpíte vážnejšou chorobou, urobte všetko pre to, aby ste sa jej zbavili. Použite všetky dostupné spôsoby, aby ste boli zdraví a aby ste si zdravie zachovali.

Spomeňte si na tieto múdre slová: 

„Prvou prioritou života je život sám."

Obetovať niečo pre kvalitu svojho zdravia a tým aj vlastného života určite stojí za to.

Mgr. Dagmar Machničová www.zdravysvet.sk

Mohlo by vás zaujímať

Kotvičník zemný: prírodný liek na hormonálny systém

slovensky: Kotvičník zemný, latinsky: Tribulus terrestris, česky: Kotvičník podzemní Čo sa v tomto článku o kotvičníku zemnom dozviete? ...

3.6.2022
29796 zobrazení

Diskusia

30 dní
Všetky
najčítanejšie
98 %
zákazníkov odporúča podľa dotazníka spokojnosti za posledných 90 dní